среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty plastikowe na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja sztachety z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Plot PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane plotki plastykowe na plot i furtę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий